Grafoloska analiza
Ko črki m in n zapišemo v obliki črke u, je za osebo značilno izčrpno mišljenje. Gre za obratno potezo kot nas učijo v šoli - namesto arkade zgoraj v pisavo vnesemo girlande , ki jih v prispodobi lahko opišemo kot struga reke. Želja po hitrih rezultatih in spontane reakcije Izčrpen miselni proces omogoča takojšnje prepoznavanje informacij in sposobnost hitrega oblikovanja zaključkov brez vidnega umskega napora. Oseba se uči zelo hitro, saj zahtevane spretnosti in znanje doseže v relativno kratkem času, a jih redko obvlada v globino. Običajno si informacij ne zapomni za dlje časa, saj je mnenja, da se Preberi več
Analitično mišljenje
Koti v spodnjem delu črk m in n kažejo na analitični miselni proces, pri čemer je pogoj, da se vse poteze črk (m, n) dotikajo osnovne linije (vsi koti spodaj so poravnani) in poteza po isti poti ni prisotna. V kolikor pisava ne izpolnjuje teh dveh pogojev, gre za analizo le dela informacij. Analitični mislec je predvsem zainteresiran za analizo vzrokov in posledic. Gre za sposobnost presojanja in ocenjevanja informacij. Razčlenjevanje in brskanje po podatkih ga pripelje do novih povezav in rešitev ter obogati za nove izkušnje. Neprestano preučuje in razlikuje med dobrimi in slabimi možnostmi, analizira nove in že Preberi več
Grafološka analiza
Koti v zgornjem delu črk m in n (tudi r in h) kažejo na raziskovalno mišljenje. Črki m in n nista več zapisani po šolsko (z arkado oz. lokom), tako da vrh ni več zaobljen, ampak oster – kot žaga, igla ali kot. Glede na ostrino kota lahko opazimo ali gre za pravo preiskovalno naravo osebe ali bolj za njeno radovednost. Pravi raziskovalni tip mišljenja se kaže v pisavi, kjer je prisotno veliko ostrih kotov pri m, n, r in h (zgornja vrstica). Bolj kot je kot zgoraj oster (ozek), bolj ostro je mišljenje, večja je globina in prodornost iskanja Preberi več
Kumulativni miselni proces se pokaže pri arkadnih oblikah črk m, n, r in h, ter pri arkadnih povezavah med črkami. Arkada v pisavi ima enako obliko kot oboka v arhitekturi – gre za loka med dvema stebroma. Arkadni način pisanja črk m, n, r in h nas učijo v šolah, kasneje ko oblikujemo pisavo po svoje pa lahko ohranimo priučeno obliko, razvijemo kakšno drugo obliko ali kombiniramo več različnih oblik teh črk. Premišljena in zanesljiva oseba Kumulativni način mišljenje izraža formalen pristop, oseba deluje precej uglajeno ali prijazno, a z rahlo distanco na čustveni ravni. Oseba, ki v pisavi uporablja Preberi več
Medosebni odnosi
Danes večino dneva preživimo ob nenehnem premišljevanju. Ko se zbudimo, razmislimo, kaj vse nas čaka v dnevu in kaj vse moramo postoriti. Čez dan smo predani zaposlitvi in opravkom, pogosto v mislih analiziramo svoje probleme in interese, razmišljamo o preteklih situacijah in o izidih v prihodnosti. Zvečer na primer ob pregledovanju objav na socialnih omrežjih, gledanju televizije ali ob branju novic in knjig prav tako zaposlimo svoj um. Naše misli nas zaposlujejo ves dan, non stop. Trenutkov, ko nič ne razmišljamo, je relativno malo. Za nekatere je to vrlina, za nekatere ovira. V vsakem primeru pa je razmišljanje neločljiv del Preberi več
Grafološka analiza
Verjetno se, takoj za tem ali je grafologiji sploh za verjeti, vprašaš, kakšne so sploh koristi grafološkega znanja in grafološke analize za posameznika? Grafologija je veda, ki na podlagi pisave analizira psihološki profil človeka. Je psihodiagnostični test, ki preko določanja grafoloških znakov pisave grafologu omogoča , da pripravi celovito analizo pisave ter oceni posameznikov značaj. Med pisanjem na list papirja vsi projiciramo svojo osebnost, vsakič znova se s pisanjem izrazimo in predstavimo navzven in s pisavo nevede pred drugimi odpiramo svoj notranji svet. Naj ti najprej zaupam, da je danes na področju grafologije opravljeno že mnogo raziskav, ki potrjujejo točnost Preberi več
V prispevku "Risanje osmic spodbuja pretočnost življenja" sem opisala grafološki pomen osmic, ki jih lahko zaznamo v marsikateri pisavi. Risanje osmic in s tem moč simbola neskončnosti ∞pa lahko v svoje življenje povabimo tudi na druge načine, zato s teboj delim nekaj idej za praktično uporabo simbola neskončnosti v vsakdanjem življenju. Možnosti za uporabo pa so tako raznolike kolikor si jih lahko izmisli tvoja domišljija. Spodbujanje pretočnosti preko plesa in hoje S plesom ali hojo lahko na dokaj preprost način, tako rekoč mimogrede in vsak dan znova, ustvarjam številne gibe osmic. Pri praksi joge plesa (shakti dance) je med vajami Preberi več
Vsi poznamo simbol za neskončnost - ležečo osmico ∞. Vprašanje pa je, ali se zavedamo moči, ki jo ta simbol ustvarja? Z zavestno uporabo simbola neskončnosti v vsakdanjem življenju lahko najdemo harmonijo in ravnotežje v vseh pogledih. V prispevku (v dveh delih) s teboj delim kar nekaj idej za razmislek in praktično uporabo simbola vsak dan znova. Možnosti za uporabo pa so tako raznolike kolikor si jih lahko izmisli tvoja domišljija. Ker me je k raziskovanju pomena in moči znaka neskončnosti ∞ spodbudilo znanje grafologije, želim naprej predstaviti pomen osmice v pisavi posameznika. V nekaterih pisavah se osmice pojavijo relativno Preberi več