Posted on Leave a comment

Hitri odzivi in simpatična sproščenost je vrlina izčrpnega mišljenja

Grafoloska analiza

Ko črki m in n zapišemo v obliki črke u, je za osebo značilno izčrpno mišljenje. Gre za obratno potezo kot nas učijo v šoli – namesto arkade zgoraj v pisavo vnesemo girlande , ki jih v prispodobi lahko opišemo kot struga reke.

Črki m in n zapisani v obliki črke u – ravno obratno od arkade zgoraj.

Želja po hitrih rezultatih in spontane reakcije

Izčrpen miselni proces omogoča takojšnje prepoznavanje informacij in sposobnost hitrega oblikovanja zaključkov brez vidnega umskega napora. Oseba se uči zelo hitro, saj zahtevane spretnosti in znanje doseže v relativno kratkem času, a jih redko obvlada v globino. Običajno si informacij ne zapomni za dlje časa, saj je mnenja, da se jih lahko zopet hitro nauči.

Za takšno osebo velja, da zelo hitro oceni situacijo in hitro ter direktno poda odločitev ali mnenje. Njene reakcije temeljijo večinoma na preteklih izkušnjah. Vendar ne glede na to kako obsežne so njene pretekle izkušnje, ne morejo vedno ustrezati vsaki novi situaciji. Pred dejanjem oseba ne premisli, ampak samo reagira. Premislek (včasih) naredi šele po reakciji, ko uvidi, kakšne so posledice njenega hipnega odziva.

Takšen pristop je pogosto na videz hiter in učinkovit, a hkrati bolj površen, saj se oseba lahko večkrat zmoti (v primerjavi z raziskovalnim ali kumulativnim pristopom). Oseba se v resnici ne ukvarja s procesom razmišljanja, ampak sledi želji po končnih rezultatih. V svojih odzivih je zelo hitra, a hkrati počasnejša pri razumevanju situacij ali iskanju vzrokov. Največja pomanjkljivost tega pristopa je, da si oseba ne vzame (nobenega) časa za premislek. Ob hitrosti oseba izgubi priložnost za opazovanje in (majhne) pozornosti, ki imajo velikokrat globok pomen v mnogih novih situacijah in v življenju na sploh. Velika prednost takšnega pristopa pa je spontanost in sproščenost.

Pri izčrpnem mišljenju oseba v resnici ne razmišlja, ampak samo reagira na podlagi tega, kar že ve. V tem pogledu je v resnici »počasen mislec«, saj se pogosto ne ozira na razloge, vzroke, ozadja in teorijo. Zaradi hitrih odgovor lahko deluje in je v življenju zelo sposobna, inteligentna in iznajdljiva, a ob daljšem opazovanju takšne osebe lahko ugotovimo, da nima vedno pravih odgovorov ter hitro menja pozornost in interese.

Kreativna moč izražanja in sočutna narava

Izčrpen proces izraža zaupljivost (tudi naivnost) posameznika, saj večinoma verjame in zaupa, kar sliši in prebere. Ne raziskuje in se ne poglablja v vsebino. Stvari zelo hitro dojame in razume, a ne opravi prave selekcije, kaj je (zanj) ustrezno in kaj ne. Po drugi strani je oseba zelo prilagodljiva in odprta za nove izkušnje. V kolikor drugi pokazatelji temu ne nasprotujejo, je oseba zelo topla, odzivna in občutljiva za zunanje vplive, družabna in rada pomaga drugim. V sebi nosi kreativno moč izražanja. Njena sproščenost in brezskrbnost jo lahko vodita v smer, da stvari in situacije jemlje (preveč) lahkotno.

Čeprav je oseba srčna in topla, je v medosebnih odnosih pogosto tudi nepotrpežljiva, saj želi (in ceni) hitre odzive s strani drugih ljudi in hitre rezultate. Težko sodeluje s počasneje mislečimi ljudmi (predvsem z analitičnim in kumulativnim mišljenjem), večkrat jih nevede priganja in s tem spravlja v stres. V komunikaciji pogosto prihaja do nerazumevanja in nesporazumov. Kadar želi izpeljati učinkovit in konstruktiven pogovor se mora oseba z izčrpnim pristopom prilagoditi miselnemu procesu sogovornika.

Oseba z izčrpnim mišljenjem s svojo hitrostjo in neposrednim izražanjem misli močno vpliva na mnenje oseb v okolici in jim včasih sploh ne da priložnosti za oblikovanje svojega lastnega mnenja. Oseba lahko da ne sliši (ne posluša), kaj sogovornik razlaga. Ob pogovoru ali delu je del njenih misli že na naslednjem koraku, pri naslednjem opravilu, saj hiti od enega opravka / interesa do drugega. Večkrat se zgodi, da si oseba pogovora s sogovornikom ne zapomni (četudi lahko trdi drugače), vsaj ne za dolgo časa. Morda oseba rada zaključi misli namesto sogovornika (ker težko čaka na njegov odgovor). Oseba se mora disciplinirati (počakati), če želi dati sogovorniku priložnost, da v svojem (počasnejšem) tempu uredi svoje misli ter izrazi svoje mnenje. Čeprav je empatična in pripravljena pomagati, ji ni lahko začutiti sogovornika, ki je v komunikaciji in odzivih bolj premišljen in zelo analitičen.

Hiter učenec in širina interesov

Je bister in hiter učenec, običajno ne potrebuje veliko (dodatnih) razlag. V klasični obliki šolanja mu je lahko kar hitro dolgčas, saj snov hitro razume, opravi vse naloge, potem pa mora čakati na preostale sošolce in celoten proces poučevanja. Tudi odrasla oseba se pogosto znajde v podobni situaciji (ko mora čakati druge), zato v mislih veliko razmišlja o svojih stvareh, predvsem o opravkih, ki jo čakajo, in o željah, ki jih želi uresničiti (čim prej). Oseba ceni hitrosti tudi na delovnem področju. Prav tako se zanima za več različnih interesov ali si želi doživeti raznovrstne izkušnje. Vrline takšnega pristopa so hitrost, odzivnost, sproščenost, moč izražanja in srčnost.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja