Posted on Leave a comment

Premišljen pristop spodbuja vztrajnost in samostojnost

Kumulativni miselni proces se pokaže pri arkadnih oblikah črk m, n, r in h, ter pri arkadnih povezavah med črkami. Arkada v pisavi ima enako obliko kot oboka v arhitekturi – gre za loka med dvema stebroma. Arkadni način pisanja črk m, n, r in h nas učijo v šolah, kasneje ko oblikujemo pisavo po svoje pa lahko ohranimo priučeno obliko, razvijemo kakšno drugo obliko ali kombiniramo več različnih oblik teh črk.

Vrh črk m in n je napisan v obliki arkade, loka.

Premišljena in zanesljiva oseba

Kumulativni način mišljenje izraža formalen pristop, oseba deluje precej uglajeno ali prijazno, a z rahlo distanco na čustveni ravni. Oseba, ki v pisavi uporablja veliko arkad dobro prenaša velike zunanje pritiske in je odporna na stresne okoliščine – vse dokler se situacija ne tiče njenih osebnih problemov. Na zunaj deluje kot relativno počasen način razmišljanja, a je odlika osebe s takšnim pristopom njena premišljenost, čas za zbiranje podatkov ter povezovanje starih in novih informacij.

Oseba si rada vzame dovolj časa za zbiranje vseh potrebnih podatkov, da čim bolje razume določeno področje ali situacijo. Te podatke nato razporedi po svojih predalčkih, saj je njen um sestavljen iz številnih konstruktov (predalčkov, shem). Vse to ji vzame kar nekaj časa. Gre za previdnega, a doslednega misleca, kjer postopno zbiranje informacij, gradnja dejstev in informacij vodita v počasnejši pristop, a hkrati učinkovito razumevanje in dolgotrajno pomnenje. Ko usvoji določene temelje lahko deluje bolj prodorno in hitreje ter ustvarja nove, kreativne ideje na podlagi preteklih izkušenj in naučenih znanj.

Pri zbiranju in razumevanju informacij želi imeti na razpolago čim več dejstev, dovolj ponovitev razlag na različne načine ter praktično ponazoritev z demonstracijo, praktičnimi primeri in otipljivimi rezultati. Če vzamem za primer učenca v šoli, to pomeni, da učenec potrebuje kar nekaj časa, da snov razume, morda na nekaterih področjih potrebuje ponovno razlago (vprašanje pa, če jo v šoli prejme), in za razumevanje samo enega delčka (na primer odlomka v berilu pri slovenščini) potrebuje poznati širšo sliko (poznati celotno zgodbo, in ne le posameznega odlomka). Poleg tega je možno, da oseba bere bolj počasi in da mora za večje razumevanje stvar prebrati večkrat.

Oseba potrebuje čas za reakcijo

Ta pristop je v kombinaciji z nekaterimi lastnostmi pisave lahko tudi relativno hiter, a za izčrpne (hitre) mislece vedno prepočasen. Osebi porabi čas za umeščanje pridobljenih informacij po posameznih področjih in medsebojno povezovanje le teh. V znanih situacijah in na področjih, ki jih oseba že pozna, deluje relativno hitro in zanesljivo. Na področjih, ki jih ne pozna in v nepredvidljivih situacijah, predvsem čustveno napetih okoliščinah, pa oseba potrebuje čas za razmislek. Morda ima oseba občutek kot da “zmrzne” v dialogih in argumentacijah z bolj prodornimi, agresivnimi in hitrimi misleci.

Oseba z arkadami pri argumentiranju in hitrih medosebnih dialogih (besednih dvobojih) v primerjavi s hitrim mislecem skoraj vedno izgubi. Oseba začne razmišljati z zamikom, ponavadi šele takrat, ko je dialoga že konec. Prejete informacije mora najprej razporediti in umestiti v svoje “predalčke” ter oblikovati svoje mnenje. Ko zbere svoje misli, se spomni, kaj bi v pogovoru morala ali želela reči, kako bi lahko argumentirala svojo trditev ali se postavila zase. Ko je hitri mislec že skoraj pozabil na njun dialog, je oseba s kumulativnim mišljenjem pripravljena na nadaljevanje pogovora. Takšen pristop odraža hitrost oz. počasnost njenih misli, in ne pokaže, kakšna je kvaliteta mišljenja ali inteligentnost.

Priganjanje, naj oseba pohiti (z odgovorom, z dejanji, razlagami, delom, razumevanjem), je lahko precej kontraproduktivno početje. Priganjanje osebe običajno ne motivira, ampak še dodatno upočasni njen miselni proces. Oseba se sicer dobro kosa z zunanjimi okoliščinami in stresnimi situacijami vse dokler obvlada svoje področje in dokler okoliščine ne vplivajo na njo osebno. S primerno organizacija časa in dela ter poznavanjem samega sebe oseba kljub počasnejšemu pristopu (čas potrebuje za organiziranje svojih misli) deluje zelo učinkovito in uspešno. Vse, kar oseba potrebuje, je čas (mogoče nekaj več časa kot ga potrebujemo mi sami).

Puščice kažejo na arkadne oblike črk v pisavi.

Ustvarjalen in poglobljen pristop vodi do samostojnosti in učinkovitosti

Ko oseba enkrat pridobljene informacije poveže in jih razume, ima zgrajene močne in trdne temelje, njena učinkovitost postane zelo visoka in dolgotrajna. Oseba si podatke zapomni za dolgo časa, je precej natančna in zanesljiva, običajno ima na zalogi veliko dobrih rešitev in pravilnih odgovorov. Če ponazorim s primerom v šoli, učenec s kumulativnim mišljenjem na vprašanje učitelja ponavadi ne bo odgovoril hitro ali zaletavo, poleg tega tudi ne bo samoiniciativno dvignil roke, četudi bo poznal pravilen odgovor. To pa ne pomeni, da učenec ni uspešen ali pameten! Ravno nasprotno, takšne osebe so lahko zelo inteligentne ter na svojem močnem področju zelo uspešne in prodorne.

Metodičen pristop mišljenja v sebi nosi več zakladov: vztrajnost, olikanost, samostojnost, premišljenost, logičnost, zmožnost rutine, odpornost na stres, poglobljeno razumevanje, praktičnost in velik potencial na področju ustvarjalnosti. Veliko umetniških del je zgrajeno vestno in skrbno, korak za korakom, natančno in premišljeno. Zaporednost in postopnost podpirata ustvarjalni proces in lahko vodita do velikega uspeha. Bolj sploščene in široke arkade pogosto izražajo tudi potencial ročnih spretnosti.

Na delovnem področju je za osebe s poudarjenim kumulativnim mišljenje ključno to, da je uvajanje na delovnem mestu ali usvajanje novih znanj postopno, da osebi predamo čim več informacij (kako potekajo delovni procesi, kakšna so pravila dela, zgodovina posameznega delovnega mesta in zgodovina podjetja ipd.), ji na začetku namenimo nekaj več časa in se posvetimo njenim vprašanjem (vprašanja lahko postavi šele, ko prejme nekaj informacij). Oseba z metodičnim pristopom je lahko zelo dober učenec ali zaposlena oseba, vendar bo svoje potenciale in rezultate pokazala šele, ko bo dobro razumela osnove, postopke, vsebino in delovne procese. Ko oseba to usvoji, dela zelo dobro, z odličnimi rezultati, z relativno malo napakami in predvsem samostojno.
Naslovna fotografija by Živa Časar Sluga (Alivepine Creative Studio). Živa izraža svojo umetniško nadarjenost s sodobno kaligrafijo in prefinjenim občutkom za fotografijo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja